09105933343

info@palizniroo.com

  • فارسی
  • English

Bitumen

Bitumen

قیر ماده‌ای است سیاه رنگ و خمیری شکل که در عایقکاری رطوبت و ساخت آسفالت کاربرد دارد. قیر انواع گوناگونی دارد که هر یک از انواع آن، دارای کاربرد خاصی است. قیر از مشتقات نفت است.و اغلب در پالایشگاه نفت تولید می‌شوند.

قیر ماده‌ای هیدروکربنی است به رنگ سیاه تا قهوه‌ای تیره که در سولفید کربن و تتراکلرید کربن کاملاً حل می‌شود. قیر در دمای محیط، جامد است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی‌آید و پس از آن مایع می‌شود.

کاربرد مهم قیر به علت وجود دو خاصیت مهم این ماده است؛

* نفوذناپذیری در برابر آب

* چسبندگی

قیر معمولاً از تقطیر نفت خام به دست می‌آید. چنین قیری قیر نفتی یا قیر تقطیری نامیده می‌شود. قیر نفتی محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر است. در مرحله نخست تقطیر، مواد سبک مانند بنزین و پروپان از نفت خام جدا می‌شوند. این فرایند در فشاری نزدیک به یک اتمسفر (واحد) انجام می‌شود. در مرحله دوم نیز ترکیبات سنگین مانند گازوئیل و نفت سفید خارج می‌شوند. این فرایند در فشاری نزدیک به خلاء صورت می‌پذیرد. در نهایت مخلوطی از ذرات جامد بسیار ریز به نام آسفالتن باقی می‌ماند که در ماده سیال گریس‌مانندی به نام مالتن غوطه‌ور است.

اما برخی از انواع قیر در طبیعت و در اثر تبدیل تدریجی نفت خام و تبخیر مواد فرار آن در اثر گذشت سال‌های بسیار زیاد به دست می‌آید. چنین قیری، قیر طبیعی نامیده می‌شود و دوام آن بیشتر از قیرهای نفتی است. چنین قیری ممکن است به‌صورت خالص در طبیعت وجود داشته باشد (قیر دریاچه‌ای) مانند دریاچه قیر بهبهان ایران و دریاچه قیر تیرینیداد آمریکا، یا از معادن استخراج شود.

 

 

شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین، فروش و صادرات انواع قیر بر اساس مفاد جدول ذیل اقدام می نماید:

IDCat.Sub Cat.SetType/Grade
PN-PSD-PG-BI-001Petroleum & Gas ProductsBitumenEmulsionsAnionic-MS (Medium-Setting)
PN-PSD-PG-BI-002Petroleum & Gas ProductsBitumenEmulsionsAnionic-RS (Rapid-Setting)
PN-PSD-PG-BI-003Petroleum & Gas ProductsBitumenEmulsionsAnionic-SS (Slow-Setting)
PN-PSD-PG-BI-004Petroleum & Gas ProductsBitumenEmulsionsCationic-MS (Medium-Setting)
PN-PSD-PG-BI-005Petroleum & Gas ProductsBitumenEmulsionsCationic-RS (Rapid-Setting)
PN-PSD-PG-BI-006Petroleum & Gas ProductsBitumenEmulsionsCationic-SS (Slow-Setting)
PN-PSD-PG-BI-007Petroleum & Gas ProductsBitumenOxidized105/35
PN-PSD-PG-BI-008Petroleum & Gas ProductsBitumenOxidized115/15
PN-PSD-PG-BI-009Petroleum & Gas ProductsBitumenOxidized75/30
PN-PSD-PG-BI-010Petroleum & Gas ProductsBitumenOxidized85/25
PN-PSD-PG-BI-011Petroleum & Gas ProductsBitumenOxidized85/40
PN-PSD-PG-BI-012Petroleum & Gas ProductsBitumenOxidized95/25
PN-PSD-PG-BI-013Petroleum & Gas ProductsBitumenPenetration100/20
PN-PSD-PG-BI-014Petroleum & Gas ProductsBitumenPenetration30/40
PN-PSD-PG-BI-015Petroleum & Gas ProductsBitumenPenetration40/50
PN-PSD-PG-BI-016Petroleum & Gas ProductsBitumenPenetration60/70
PN-PSD-PG-BI-017Petroleum & Gas ProductsBitumenPenetration85/100
PN-PSD-PG-BI-018Petroleum & Gas ProductsBitumenPerformance46
PN-PSD-PG-BI-019Petroleum & Gas ProductsBitumenPerformance52
PN-PSD-PG-BI-020Petroleum & Gas ProductsBitumenPerformance58
PN-PSD-PG-BI-021Petroleum & Gas ProductsBitumenPerformance64
PN-PSD-PG-BI-022Petroleum & Gas ProductsBitumenPerformance70
PN-PSD-PG-BI-023Petroleum & Gas ProductsBitumenPerformance76
PN-PSD-PG-BI-024Petroleum & Gas ProductsBitumenPerformance82
PN-PSD-PG-BI-025Petroleum & Gas ProductsBitumen—-CRMBS-CRMB
PN-PSD-PG-BI-026Petroleum & Gas ProductsBitumen—-Cutback-Medium-MC250
PN-PSD-PG-BI-027Petroleum & Gas ProductsBitumen—-Polymer Modified-SBS
PN-PSD-PG-BI-028Petroleum & Gas ProductsBitumenViscosity10AC
PN-PSD-PG-BI-029Petroleum & Gas ProductsBitumenViscosity20AC
PN-PSD-PG-BI-030Petroleum & Gas ProductsBitumenViscosity30AC
PN-PSD-PG-BI-031Petroleum & Gas ProductsBitumenViscosity40AC
PN-PSD-PG-BI-032Petroleum & Gas ProductsBitumenViscosity5AC
PN-PSD-PG-BI-033Petroleum & Gas ProductsBitumenViscosity5/2AC
Open chat