--- 30 65 42 28

خدمات مهندسی جهت صنایع

خطوط ریلی

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون     طراحی خطوط حمل و نقل ریلی ارزیابی زیست محیطی خطوط حمل و نقل ریلی امکان سنجی فنی […]

ادامه مطلب

صنایع آب و فاضلاب

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون     فرآیند: طراحی و مهندسی فرآیندها، جانمایی و چیدمان تجهیزات مکانیک: طراحی و مهندسی تجهیزات ثابت و دوار […]

ادامه مطلب

صنایع نساجی و سلولوزی

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون     فرآیند: طراحی و مهندسی فرآیندها، جانمایی و چیدمان تجهیزات مکانیک: طراحی و مهندسی تجهیزات ثابت و دوار […]

ادامه مطلب

صنایع سیمان

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون     فرآیند: طراحی و مهندسی فرآیندها، جانمایی کارخانه و چیدمان تجهیزات مکانیک: طراحی و مهندسی تجهیزات ثابت، تجهیزات […]

ادامه مطلب

صنایع خودرو سازی

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون     فرآیند: طراحی و مهندسی فرآیندها، جانمایی و چیدمان تجهیزات مکانیک: طراحی و مهندسی تجهیزات ثابت و دوار […]

ادامه مطلب

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون   طراحی و ارائه خدمات مهندسی پایه و تفصیلی، مهندسی خرید و مهندسی اجرا خدمات مدیریت پیمان (MC) انجام […]

ادامه مطلب

صنایع تولید فلزات و مواد معدنی

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، نسوز، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون     فرآیند: طراحی و مهندسی فرآیندها، جانمایی کارخانه، چیدمان تجهیزات، عایق و رنگ نسوز: طراحی و مهندسی […]

ادامه مطلب

صنایع مواد غذایی و بسته بندی

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون   فرآیند: فرآیندها، جانمایی و چیدمان تجهیزات مکانیک: تجهیزات ثابت و دوار سیویل، سازه و معماری: سازه های فلزی […]

ادامه مطلب

صنایع تولید، انتقال و توزیع نیرو

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون نیروگاهها، خطوط و پستهای انتقال نیرو   ابزاردقیق: شیرهای کنترل و شیرهای ایمنی، دستگاههای ابزاردقیق، سینی‌ ها، نردبانهای کابل […]

ادامه مطلب

صنایع انرژی

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات نیروگاههای خورشیدی و WHR     ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف صنعت و ساختمان خدمات مشاوره درخصوص استقرار ISO 50001 ارائه خدمات آموزشی در زمینه ممیزی و بهینه سازی مصرف […]

ادامه مطلب

همکاران بین المللی