--- 30 65 42 28

فراورده های پتروشیمی و شیمیایی

Polypropylene

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع پلی پروپیلن بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Chemicals

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع مواد شیمیایی بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Fertilizers

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع فرتیلایزرها بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

PBR

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع PBR بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

PET

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع PET بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Polycarbonate

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع پلی کربنات بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Polyethylene

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع پلی اتیلن بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

Polystyrene

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع پلی استایرن بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

PVC

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع پی وی سی بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

SBR

  شرکت پالیز نیرو نسبت به تامین و فروش انواع SBR بر اساس مفاد مشروحه ذیل اقدام می نماید:    

ادامه مطلب

همکاران بین المللی