--- 30 65 42 28

شرکت SED اتریش

تاریخ انتشار : 2017/07/23

 

 

 

شرکت SED اتریش

خدمات بازرگانی بین الملل

 

شرکت SED اتریش بیش از دو دهه است که فعالیت مستمر با تجار و شرکت های ایرانی دارد. این شرکت از تامین کنندگان و ارائه کنندگان با سابقه خدمات بازرگانی در سطح اروپاست.

شرکت پالیز نیرو نماینده انحصاری شرکت SED اتریش در ایران است.

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی