--- 30 65 42 28

صنایع انرژی

تاریخ انتشار : 2004/07/25

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات نیروگاههای خورشیدی و WHR

 

 

  • ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف صنعت و ساختمان
  • خدمات مشاوره درخصوص استقرار ISO 50001
  • ارائه خدمات آموزشی در زمینه ممیزی و بهینه سازی مصرف در بخش صنعت و ساختمان
  • کاربرد انرژی های نو و تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست
  • مطالعات کلان انرژی، برنامه ریزی و مدیریت اقتصاد انرژی
  • تهیه و تدوین استانداردهای انرژی
  • تولید و کاربرد نرم افزارهای مدیریت انرژی در ساختمان و صنعت
  • بازرسی فنی انرژی

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی