--- 30 65 42 28

خطوط ریلی

تاریخ انتشار : 2021/08/23

ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی، طراحی و محاسبات، نصب، تست، راه اندازی، آموزشهای صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت بخش های فرآیند، مکانیک، سیویل، سازه، معماری، پایپینگ و سیالات، برق، ابزار دقیق و اتوماسیون

 

 

  • طراحی خطوط حمل و نقل ریلی
  • ارزیابی زیست محیطی خطوط حمل و نقل ریلی
  • امکان سنجی فنی و اقتصادی در ایجاد و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی و تجهیزات مورد استفاده
  • برنامه ریزی راهبردی و طراحی جامع در ایجاد و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی
  • طراحی ابنیه و تاسیسات مورد نیاز خطوط ریلی
  • ارائه خدمات مهندسی و مشاوره مورد نیاز در ارتقاء بهره وری تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات و ابنیه حمل و نقل ریلی
  • خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه ایجاد نظام های نگهداری و تعمیرات تجهیزات، ماشین آلات و ابنیه

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی