--- 30 65 42 28

فرایند

تاریخ انتشار : 2021/08/28

طراحی و محاسبات، مشاوره خرید تجهیزات، بهینه سازی سیستم ها، نصب، تست و راه اندازی، آموزش های صنعتی، یکپارچه سازی، نگهداری و تعمیرات جهت انواع سیستم های فرایندی

 

 • انجام محاسبات فرآیندی مورد نیاز
 • تعیین فلسفه ومبانی طراحی ، شامل تعیین حالت ها و چگونگی افزایش فشار و تراکم سیالات
 • تعیین ضوابط و استانداردهای طراحی
 • بازنگری و تکمیل اطلاعات و داده های مربوط به گزینه برتر فناوری و تهیه اطلاعات و داده های لازم برای طراحی فرآیند افزایش فشار و تراکم .
 • تهیه نقشه های PFD و P&ID
 • تهیه دیاگرامهای فرآیند ( PFD )
 • محاسبات و تعیین مشخصات دستگاهها و ماشین آلات
 • انجام محاسبات لازم جهت تعیین توان و سایر مشخصات ماشین آلات
 • طراحی مفهومی
 • تکمیل و به روزآوری نقشه های P&ID و نقشه های مشابه (برای فرآیند اصلی و سرویسهای جانبی)
 • تهیه فهرست تجهیزات و ماشین آلات
 • تکمیل و به روزآوری برگه های اطلاعاتی فرآیندی (Process Data Sheet) برای کلیه تجهیزات
 • تهیه داده های فرآیندی برای ابزار دقیق و خروجی آنها
 • طراحی و محاسبات شیرهای اطمینان ، کنترل و سیستمهای اندازه گیری) (orifice plate
 • انجام هماهنگی با دیگر بخشها
 • بازنگری و نهایی نمودن HAZOP STUDY

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی