--- 30 65 42 28

پیام مدیرعامل

تاریخ انتشار : 2021/07/19

 

 

 

فعالیت در زمینه خدمات مهندسی و بازرگانی هنگامی که از سرمایه انسانی متخصص و خلاق و دیدگاهی همراه با نوآوری برخوردار باشد زمینه ساز رشد، بالندگی و توسعه صنعتی می گردد.

چشم انداز ما در شرکت پالیز نیرو همواره با تمرکز بر مشتری مداری، تلاش مجدانه جهت نیل به کیفیت بالاتر خدمات و توجه ویژه به الزامات زیست محیطی به عنوان عضوی از جامعه جهانی و در یک کلام، مهیا بودن در کلیه زمینه ها در راستای تامین تقاضای روزافزون مشتریان همراه بوده است.

ما برای حرکت رو به جلو و دست یابی به موفقیت های آتی خود به حصول رضایت مشتریان، خشنودی کارکنان و رغبت همکاران باور داریم. لذا تمامی کارکنان مجموعه ما متعهد به حفظ یکپارچگی و غنای دانش فنی خود و شرکت، در بالاترین سطوح استاندارد می باشند.

 

احسان زینلی

مدیرعامل

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی