--- 30 65 42 28

پروفایل

تاریخ انتشار : 2004/07/25

 

 

 

  • نام رسمی: پالیز نیرو
  • شماره ثبت: ۲۱۷۶۵۹
  • تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۱۱/۰۵
  • شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۵۹۰۰۱۴
  • محل ثبت: اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی