--- 30 65 42 28

معرفی

تاریخ انتشار : 2004/07/28

شرکت پالیز نیرو به منظور ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی در سال ۱۳۸۲ تاسیس گردید. حوزه فعالیت این شرکت در دو بخش کلی بر اساس مفاد ذیل طبقه بندی می شود:

 

۱- خدمات مهندسی

۱-۱- بر مبنای صنعت

 • ریلی
 • انرژی
 • سیمان
 • خودرو سازی
 • آب و فاضلاب
 • نساجی و سلولوزی
 • نفت، گاز و پتروشیمی
 • تولید، انتقال و توزیع نیرو
 • مواد غذایی و بسته بندی
 • تولید فلزات و مواد معدنی

۲-۱- بر مبنای تخصص

 • فرایند
 • پایپینگ
 • مکانیکال
 • الکتریکال
 • معماری، سازه و سیویل
 • اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق

 

۲- خدمات بازرگانی

۱-۲- تامین تجهیزات صنعتی

 • GE
 • ABB
 • Siemens
 • Yokogawa
 • Schneider Electric

۲-۲- تامین فراورده های صنعتی

۱-۲-۲- فراورده های نفت و گاز

 • Base Oil
 • Bitumen
 • Epoxy Resin
 • Fuel Oil
 • Gas Oil
 • Liquid Gas & Feed Stocks
 • Paraffin Wax
 • Solvent

۲-۲-۲- فراورده های پتروشیمی و شیمیایی

 • ABS
 • Aromatics
 • Chemicals
 • Fertilizers
 • PBR
 • PET
 • Polycarbonate
 • Polyethylene
 • Polypropylene
 • Polystyrene
 • PVC
 • SBR
 • Sulfur

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی