--- 30 65 42 28

تامین تجهیزات

تاریخ انتشار : 2004/07/25

تامین تجهیزات الکتریکال، مکانیکال، ابزار دقیق، کنترل و اتوماسیون صنعتی از معتبرین ترین سـازندگان بین المللـی مانند آ ب ب، جنرال الکتریک، زیمنس، اشنایدر الکتریک و یوکوگاوا. نماینده رسمی شرکت های مگاکان نروژ، آلفاژنراتور اسپانیا، اچ بی ام آلمان و الک هلند در ایران

 

دیدگاه ها بسته شده اند.

همکاران بین المللی