درباره

شرکت مهندسی پالیز نیرو در سال 1382 به منظور ارائه خدمات مهندسی و تامین تجهیزات صنعتی تاسیس و تاکنون پروژه های متعددی را در صنایع مختلف به سرانجام رسانیده است.

حوزه فعالیت این شرکت طراحی و مهندسی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی انواع سیستمهای الکتریکال، مکانیکال، کنترل، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی می باشد.