.

مرکز تخصصی تامین انواع رله های حفاظتی

Simens_Logo

بدون شک SIEMENS از پیشگامان صاحب تکنولوژی خاص در تولید سیستم ها و رله های حفاظتی است. سال ها فعالیت بر روی سری های متنوع محصولات SIEMENS، شرکت پالیز نیرو را بعنوان یکی از شرکت های پیشرو در ارائه خدمات مهندسی و بازرگانی مرتبط با این شرکت بین المللی مطرح نموده است.

مدارشکن قدرت، دیستانس و دیفرانسیل خط، حفاظت موتور و ژنراتور، ولتاژ و فرکانس، مدیریت فیدر، اضافه جریان، حفاظت باسبار، حفاظت ترانسفورماتور، حفاظت خطوط ریلی

پشتیبانی ۲۴ ساعته محصولات

لیست رله های قابل ارائه

SIPROTEC Compact
 • ۷RW80
 • ۷SC80
 • ۷SD80
 • ۷SJ80
 • ۷SJ81
 • ۷SK80
 • ۷SK81
Reyrolle
 • ۷PG11 AR
 • ۷PG11 till 7PG19
 • ۷PG13 MR
 • ۷PG15 TR
 • ۷PG16 VR
 • ۷PG17 XR
 • ۷PG18- TR-A
 • ۷PG1903 B3
 • ۷PG1906 B6
 • ۷PG1966 B66
 • ۷PG1968 B68
 • ۷PG21 Solkor R/Rf
 • ۷PG217 B69
 • ۷PG221 BD
 • ۷PG222 GF
 • ۷PG223 TEC
 • ۷PG23 5B3
 • ۷PG26 DAD
 • ۷SG111 Argus
 • ۷SG112 Argus
 • ۷SG114 Argus
 • ۷SG116 Argus
 • ۷SG117 Argus7
 • ۷SG118 Argus8
 • ۷SG12 DADN
 • ۷SG13 Delta
 • ۷SG14 DuobiasM
 • ۷SG15 MicroTAPP
 • ۷SG16 Ohmega 305
 • ۷SG16 Ohmega 306
 • ۷SG16 Ohmega 307
 • ۷SG16 Ohmega 308
 • ۷SG16 Ohmega 311
 • ۷SG16 Ohmega 314 50Hz
 • ۷SG16 Ohmega 315
 • ۷SG16 Ohmega 402
 • ۷SG16 Ohmega 406
 • ۷SG17 Rho3
 • ۷SG18 SolkorN
 • ۷SG21 DDB20
 • ۷SG22 Iota
 • ۷SG23 MSCDN
 • ۷SG24 Sigma
 • ۷SG26 Tau
 • ۷SR10 Argus
 • ۷SR105 Rho
 • ۷SR11 and 7SR12 Argus
 • ۷SR11 Argus
 • ۷SR119 Argus
 • ۷SR12 Argus
 • ۷SR157 Argus
 • ۷SR158 Argus
 • ۷SR17 Rho
 • ۷SR18 Solkor
 • ۷SR191 Capa
 • ۷SR210 and 7SR220 Argus
 • ۷SR210 Argus
 • ۷SR220 Argus
 • ۷SR224 Argus
 • ۷SR23 DAD
 • ۷SR242 Duobias
 • ۷SR45 Argus
 • ۷XG22 2RMLG/ 2RMLB
 • ۷XG225 3RMLG
 • ۷XG31 ReyArc
Power Quality and Measurement
 • OSCOPP
 • SENTRONT
 • SICAM MMU
 • SICAM P50/55
 • SICAM P850
 • SICAM P850_855
 • SICAM P855
 • SICAM PQS
 • SICAM Q100
 • SICAM Q200
 • SICAM Q80
 • SICAMP Par
 • SICAMT
 • SIGUARD PDP
 • SIMEAS P50/ P55
 • SIMEAS P5xx/ P6xx
 • SIMEAS Q80
 • SIMEAS R-PMU
 • SIMEASR
SIPROTEC Accessories
 • -۱/-۲- Pocket Modem/ TA for Office – 7XV5820
 • ۱۰-dB Attenuator – 7XV5107
 • -۲/-۵AD10- RTD-Box TR600 (RS485) – 7XV5662
 • ۲۰ Hz Bandpass Filter – 7XT34xx
 • ۲۰ Hz Frequency Generator – 7XT33xx
 • -۵/-۶- Modem/ TA for Rail Mount – 7XV5820
 • -۷/-۸- Modem-Router-Switch (MoRoS) – 7XV5820
 • Active Mini Starcoupler – 7XV5550
 • Annunciation Relay – 7TS15/16xx
 • Annunciation Relay – 7TS16xx
 • Auxiliary Current Transformers – 4AM5xxx
 • Binary Transducer 2-Channel – 7XV5653
 • Bus Cable for Time Sync. (Second Puls) – 7XV5105
 • Bus Cable for Time Sync. (Standard) – 7XV5104
 • Controler Unit 1-3 Hz – 7XT71xx
 • Converter for Pilot Wires – 7XV5662-0AC0x
 • Converter G.703.6 2-Channel – 7XV5662-0AD0x
 • Converter S0-Bus – 7XV5662-0AB0x
 • Converter X.21/ RS422/ G.703.1 – 7XV5662-0AA0x
 • Corporate Modem (KE) – 7XV5810
 • Corporate Modem (MT) – 7XV5800
 • Coupling Unit – 7XR6100
 • DC Transducer with Auxiliary Power – 7KG6131
 • DC-AC/ DC Wide Range Power Supply – 7XV5810
 • Ethernet Modem – 7XV5655
 • Ethernet Modem for Office Applications – 7XV5850
 • Ethernet Modem for Rail Mount – 7XV5851
 • Ethernet Patch Cable – 7KE6000
 • Ethernet Serial Hub – 7XV5655
 • Fast Acting Lockout Relay – 7PA22/23xx
 • FO Cable – 6XV8100
 • GPS/DCF77 Time Sync. Receiver – 7XV5664
 • GPS/DCF77 Time Sync. Receiver – 7XV5664-0x
 • Isolating Transformer – 7XR95xx
 • Modular Starcoupler – 7XV5300
 • Monostable Fast-Acting Relay – 7PA26/27/30xx
 • Opt. Repeater1 Mono-Mode FO up to 40 km – 7XV5461
 • Opt. Repeater2 Mono Mode FO – 7XV5451
 • Opt. Repeater2 Mono-Mode FO up to 170 km – 7XV5461
 • Opt. Repeater2 Multi Mode FO – 7XV5452
 • Opt. Repeater2 Multi-Mode FO up to8 km – 7XV5461
 • Optical Mini-Starcoupler – 7XV5450
 • Resistor Unit – 7XR6004
 • RS232- FO Connector Modules – 7XV5101
 • RS232- FO Converter – 7XV5652
 • RS232- RS485 Converter – 7XV5700
 • RS485 Bus Systems up to 115 kbit/s – 7XV5103
 • RS485- FO Converter1 Channel – 7XV5650
 • RS485- FO Converter2 Channel – 7XV5651
 • RTD-Box TR1200 (RS485) – 7XV5662-6AD10
 • RTD-Box TR1200 IP (LAN) – 7XV5662-8AD10
 • RTD-Box TR800 Web (RS485/LAN) – 7XV5662-7AD10
 • Serial Cable (e.g. DIGSI) – 7XV5100
 • Series Resistor – 3PP1336
 • SICAM AI-Unit with 12x 20 mA Inputs – 7XV5674
 • SICAM IO-Unit with6 Binary In- and6 Outputs – 7XV5673
 • Split Core CT – 4MC96xx
 • Substation hardened (S)NTP-Server – 7SC802x
 • Sync-Transceiver f. Time Sync. System – 7XV5654
 • Test Disconnect Terminal UTME 6-MP/ Plug SMP – PHO-32
 • Test Switch Combination in 7XP20 Case – 7XV75xx
 • USB- RS485 Converter Cable – 7XV5710
 • Voltage Controller – 6GC61
 • Voltage Controller – 6GC62
 • Voltage Controller – 6GC63
 • Voltage Controller – 6GC64
 • Voltage Divider – 3PP1326
 • Voltage Transformer Circuit-Breaker – 3RV1611

Technical

خدمات فنی

Cargo

تامین تجهیزات و قطعات یدکی

Gear

خدمات پس از فروش

Consult

مشاوره انتخاب تجهیزات

کلیه محصولات این شرکت از سازندگان اصلی و با گارانتی معتبر عرضه می گردند.

Gurantee