شرکت پالیز نیرو به موازات تلاش برای ارتقای رضایت مشتریان، تعهد خود را به موارد ذیل اعلام می دارد:

۱-    انتقال تکنولوژی از سازندگان معتبر خارجی
۲-    ارائه خدمات براساس خصوصیات کیفی و کمی
۳-    افزایش بهره وری
۴-    همکاری با شرکتهای مطرح و دانش بنیان
۵-    استفاده از سیستمهای نوین و انرژیهای نو
۶-    کاهش هزینه ها و بهینه سازی مصارف در سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی
۷-    ارائه خدمات پس از فروش مناسب
۸-    الزام به تعهدات قراردادی به منظور افزایش رضایتمندی مشتریان و کارفرمایان
۹-    بهره مندی از اطلاعات روز متخصصین و اساتید دانشگاهی