.

مرکز تخصصی تامین انواع رله های حفاظتی

ABB_Logo

شرکت ABB یکی از پیشگامان تولید رله های حفاظتی در دنیا بوده و تاکنون پروژه های متعددی با استفاده از محصولات این شرکت در ایران اجرا شده است.

تسلط کامل متخصصین شرکت پالیز نیرو بر روی محصولات شرکت ABB و همچنین وجود ارتباطات گسترده با بخش های بازرگانی این شرکت، امکان تامین رله های حفاظتی ABB را با ارائه خدمات پس از فروش مناسب پدید آورده است.

مدارشکن قدرت، دیستانس و دیفرانسیل خط، حفاظت موتور و ژنراتور، ولتاژ و فرکانس، مدیریت فیدر، اضافه جریان، حفاظت باسبار، حفاظت ترانسفورماتور، حفاظت خطوط ریلی

پشتیبانی ۲۴ ساعته محصولات

لیست رله های قابل ارائه

Feeder protection and control
 • ۲۰۰۰R – DPU2000R
 • MICRO-51
 • PR521
 • RED615 IEC
 • REF541
 • REF542Plus
 • REF543
 • REF545
 • REF550
 • REF601
 • REF610
 • REF611
 • REF615 ANSI
 • REF615 IEC
 • REF615R
 • REF620 ANSI
 • REF620 IEC
 • REF630 IEC
 • REJ601
 • REJ603
 • SPAJ 140 C
Power generator protection and control
 • REG615 IEC
 • REG630 IEC
 • REK510
 • REM543
 • REM545
Monitoring devices
 • SEI601
 • SER605
 • SPER1B1C4
 • SPER1C1
 • SPER1C2
Motor protection and control
 • REM601
 • REM610
 • REM611
 • REM615 ANSI
 • REM615 IEC
 • REM620 ANSI
 • REM620 IEC
 • REM620 IEC
 • SPAM150 C
Remote I/O
 • RIO600
Transformer protection and control
 • RET541
 • RET543
 • RET545
 • RET615 ANSI
 • RET615 IEC
 • RET620 ANSI
 • RET620 IEC
 • RET630 IEC
 • TCC300
Voltage protection and control
 • REU610
 • REU611
 • REU615 IEC
Bay control
 • REC650
 • REC670
Circuit breaker protection
 • REQ650
Capacitor bank protection
 • REC670
 • RET670
Disturbance recording
 • DRL6600U
Generator protection
 • REG650
 • REG670
Overhead line/cable protection - Differential
 • PSL6603U
 • RED650
 • RED670
Overhead line/cable protection - Distance
 • PSL6602U
 • REL650
 • REL670
Reactor protection
 • REG670
 • RET670
Railway application
 • RER670
Tap changer control
 • REC670
 • RET650
 • RET670
Transformer protection
 • RET650
 • RET670
Wide area monitoring
 • RES670
RTU
 • RTU500
 • RTU520
 • RTU540
 • RTU560
Combiflex Modular Relays and Accessories
 • RXTUB
 • RXZ
 • RXMD
 • RXMVB
 • RAICA
 • RHGS
 • RHGP
 • RHGX
 • RAHB
 • RXHB
 • RAHL
 • RTXE
 • RTXV
 • RXTUG
 • RAGIK
 • RAPDK
 • RAPDK
 • RAIDG
 • RXIDG
 • RXBA
 • RXETB
 • RXMA
 • RXMM
 • RADHA
 • RXIB
 • RXMB
 • RXMC
 • RXMS
 • RAZK
 • RAGPK
 • RXIK
 • RAIIK
 • RXIIK
 • RAIG
 • RXIG
 • RADHL
 • RXT
 • RXME
 • RXMH
 • RXMT
 • RADHD
 • RAPPK
 • RXPPK
 • RARIC
 • RXSF
 • RXEEB
 • RAGEK
 • RXEM
 • RASC
 • RTXP
 • RAVK
 • RXVK
 • RACIK
 • RXKA
 • RXKL
 • RXKM
 • RAFK
 • RXFK
 • RAEDK
 • RXEDK
 • RXIDK
 • RAEDA
 • RXEDA
 • RALK
 • RALK
 • RXPG
 • RXISK

Technical

خدمات فنی

Cargo

تامین تجهیزات و قطعات یدکی

Gear

خدمات پس از فروش

Consult

مشاوره انتخاب تجهیزات

کلیه محصولات این شرکت از سازندگان اصلی و با گارانتی معتبر عرضه می گردند.

Gurantee